ေ႐ႊႀတိဂံ

ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)

Address :အမွတ္(၄)လမ္း၊ ညီေနာင္ကြက္သစ္ရပ္၊သဲေတာဝမ္းတြင္း

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-977431139, 09-33424012

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း။
  • လက္လီ၊လက္ကားရရွိျခင္း။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page