စိုင္းစိုင္း

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၈၄၊ ခေရလမ္းသြယ္၊ ေရငယ္၊ မဟာအံ့ထူးကံသာျပည္ခ်စ္ဘုရားႀကီးအတက္လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၁)၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-256263190, 09-5014832

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ျပင္ဦးလြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္ေရး
  • အေဆာင္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား