ေမ

ဟိုတယ္မ်ား

Address :အမွတ္ ေအေအ-၁၀/၁၁၊ မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၀)၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-404244275, 09-788688340

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္အဝရေစျခင္း။
  • နံနက္စာ၊ ေရပူေရေအး၊ Aircon အေႏြးအေအး၊ TV ၊ ေရခဲေသတၱာ ၊ Wifi ပါဝင္ျခင္း။

Other Business Categories

  • တည္းခိုခန္းမ်ား

Share This Page