စိန္နီကယ္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :ခဲလယ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၄)႐ုံးေ႐ွ႕၊ ေဈးႀကီးအနီး၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-444046541, 09-440073188

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ပစၥည္းအာမခံပါသည္။
  • ထင္းမီးဖုိအစာ ဂတ္(စ္)အသံုးျပဳပါက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွႈမွကင္းေဝးၿပီးလွ်င္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္း။

Other Business Categories

  • မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page