ေကာင္းေက်ာ္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ေအ-၈၊ မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2045372, 09-47129337

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂက္(စ္)ႏွင့္ ဂက္(စ္)မီးဖို ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး
  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page