စိန္ျခယ္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ေထာင့္၊ အ.ထ.က(၂)မ်က္ေစာင္းထိုး၊ပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2045407, 09-782045407

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္း
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Share This Page