ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ

ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား

Address :အင္းယားအုပ္စု၊ အင္းထိပ္ဦးရြာ၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5073094, 09-5073097Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အလွပန္းပင္မ်ား အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ရရွိျခင္း
  • လက္လီလက္ကားရရွိျခင္း
  • ႏိုင္ငံျခားသစ္ခြပန္းပင္ႏွင့္ သီးပင္စားပင္ အရိပ္ရပင္ အလွစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ိဳးစံု ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ပန္းၿခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ား
  • ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page