မခ်ိဳ၊မီးမီး

အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္အျခားစက္ဆီ

Address :အမွတ္ ၂၇၊ သစၥာလမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၆)၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 085-2021630, 09-2044694

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပန္႔စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆို္င္ ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အခ်င္အတြယ္မွန္ကန္ျခင္း။

Other Business Categories

  • ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ
  • စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Share This Page