ေကာင္း႐ွယ္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၂၂၊ (၁၆)လမ္း၊ ညံေတာရပ္၊ ခ်ယ္ရီလမ္း ႏွင့္ လား႐ွိဳးလမ္းၾကား၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)၊ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400026526, 09-970830525

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး