ဟိန္းဟိန္း

စတိုးဆိုင္မ်ား

Address :အကြက္ ၇၊ အမွတ္ ၁၅၂-၁၅၃၊ မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၄)၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 085-2021088, 09-43147176

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား စံုလင္စြာ လက္လီ၊ လက္ကား ဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား
  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page