ထူး

ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ေအ-၁၈၀၊ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ပုညလမ္း ေထာင့္၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-250113344, 09-791704451

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကား၊ ဆိုင္ကယ္ေရေဆးဆီလိုက္ႏွင့္ တာယာအမ်ဳိးမ်ဳိး အေရာင္းဆိုင္၊ ကားအတြင္းခန္းသန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲေပးသည္။

Other Business Categories

  • ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး