႐ြက္လွနီ

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ေရဦးဆီဆိုင္အနီး၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၉)၊ ေပြးေတာင္႐ြာ၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-422227442, 09-402503475

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page