ေနလ

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :နႏၵဝန္ရပ္၊ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၉)၊ ေပြးေတာင္႐ြာ၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-965014177, 09-5014177

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္အုတ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page