႐ြက္လွနီ

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ေရဦးဆီဆိုင္အနီး၊ ေပြးေတာင္၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၉)၊ျပင္ဦးလြင္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402503475, 09-777677443

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours