ထက္႐ွိဳင္း

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :မႏၲေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ (၁၂)လမ္း ထိပ္၊ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420000500, 09-777676002, 085-2023551

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဂက္စ္မီးဖုိအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဂက္စ္
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးမွန္

Other Business Categories

  • မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page