ထြန္းကိုကို

သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား

Slogan :

Address :အမွတ္ ထထ-၆/၂၇၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ၆၀ေအလမ္း ႏွင့္ ၆၀ဘီလမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-798649662, 09-256030866

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သံပန္း၊ သံတံခါး၊ သံဖရိန္ႏွင့္ သံအေဆာက္အဦးမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္႐ြကေပးသည္