စန္းမိသားစု

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ လလ-၈၁/(၆၉+၇၀+၈၅+၈၆)၊ ေရႊလံွဗိုလ္လမ္း၊ ၅၀လမ္း ႏွင့္ ၅၁လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၂)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2009909, 09-797700999

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပန္ကာႀကိဳး၊ ေ႐ႊေမွာ္သံုးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ စက္အပိုပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ခ်ိေရး။
  • ၄လံုးထိုးျဗဳန္္းျခင္းစံု၊ 6"×6" အဝင္၊အထြက္ ေရၾကည္ပန္႔ ျဗဳန္းအိုးခံြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ 4"×4" အဝင္အထြက္ေရၾကည္ပန္႔။
  • ခ်ိန္းဘေလာက္၊ ျဗဳန္း၊ ပန္႔သဲကာ၊ ေရၾကည္ပန္႔သံုးပန္ကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အင္ဂ်င္ေလွ်ာက္လမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး။
  • ျဗဳန္းအိုးသံုး အဝင္အထြက္ဖလန္း၊ ယူဘင္းခြာ၊ အင္ဂ်င္မူလီဆိုဒ္စံု၊ အင္ဂ်င္စက္ခြာ။
  • စက္ဘီးဆိုဒ္စံု၊ စတီးႀကိဳးဆိုဒ္စံု ၊ အင္ဂ်င္ေဘာကဲြဆိုဒ္စံု။

Other Business Categories

  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page