ခ်စ္ရံ(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား၊ဦးေဗဒါစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း

တြင္ခံုမ်ား

Slogan :

Address :၆၀လမ္း ႏွင့္ ၆၁လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ၆၂လမ္းမီးပိြဳင့္အေ႐ွ႕ဘက္၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း(မိန္းလမ္းမႀကီး)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2056808, 09-2004095

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဂီယာေဘာက္အထိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကေရာင္းထုိင္အမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ဘရိတ္ဒရန္ႏွင့္ ဒစ္ဘရိတ္ဟတ္ဒရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။