ၾကယ္စင္ထြန္း

ေရခဲမုန္႔

Slogan :

Address :အခန္း ေအ-၅၊ ၆၂လမ္း၊ သခင္ဖိုးလွႀကီးလမ္း ႏွင့္ စံျပလမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ စက္မွဳေဈးအေ႐ွ႕ေပါက္၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-443773317, 02-5154161

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours