တင္ေအာင္(ဦး)(မိသားစုသံဆိုင္)

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ပပ-၂၃၊ ၆၇လမ္း ႏွင့္ ၆၈လမ္း ၾကား၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း ႏွင့္ ဖိုးရာဇာလမ္း ၾကား၊ ႏွင္းဆီလမ္းသြယ္၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2003320, 09-772003320

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စကြဲယားပိုက္၊ ဟင္းဂလိုင္၊ သံပိုက္၊ သြပ္ပိုက္၊၊ သံျပား၊ Uဘင္း၊ Cဘင္းႏွင့္ သံပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳဳးကို ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

Share This Page