ေနမင္းသစ္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ လလ-၈/(၁)၊ ၆၂လမ္း၊ မကၡရာလမ္း ေထာင့္၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္းေတာင္ဘက္တစ္ျပ၊ပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-788835888, 09-788822662

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္မ်ားကို အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ သံေခ်ာင္း၊ သံဘင္းမ်ားကို အခမဲ့ျဖတ္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား