ေ႐ႊဘုန္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ဂ်ီ-၅/ေအ-ဃ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း ႏွင့္ ဖိုးရာဇာလမ္း ၾကား၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-799991085, 09-799991086

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စြမ္းအားထက္ျမက္ ေ႐ႊဘုန္းထြန္စက္
  • လယ္ယာေ႐ႊလႊမ္း၊ ေငြလႊမ္း၊ ေ႐ႊဘုန္းထြန္စက္အစြမ္။
  • spare Parts အာမခံျခင္း

Share This Page