ေၾကးအိုးႀကီး

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ က-၄/ဃ၊ (၆၂)စက္မွဳပန္းၿခံလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-267755776, 09-267755770 
 
 

Yangon Directory Business Profile

Kyay 'O' Kyee Group of Companies in association with Paing Thuka Trading Co., Ltd specializes in construction of 5 & 6 storeyed buildings in outskirts of Yangon, public infrastructure such as bus stops and parking lots. Along with importing and exporting of commodities such as Black Matpe, Yellow Maize, Green Mung Beans, etc. & locally produced Burmese rice. Our industrial influence promotes importing of Iron Pipes, I & H beams, Ball Bearings and Lubricant accessories.We strive to promote growth within the rising nation by building the necessary infrastructure for the future development of Myanmar.

Opening Hours

Products & Services

  • အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြး၊ အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္း၊ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ
  • GI ေဟာ္လိုပိုက္၊ Iဘင့္Uဘင့္၊ ဟင္ကလန္စတီးဘင့္၊ Deformed Bar သံေခ်ာင္း(5M Oman)-(HRB 400/500)Wire Rod Wil သံေခြအဝိုင္း၊ Hot Rolled Sheet သံျပား

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page