အက္စီးဗိုလ္

လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ နန-၇/၄၀၊ ၆၃လမ္း ႏွင့္ ၆၄လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ စံျပ(၁၃၃)လမ္း၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402790984, 09-964790984

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေမာ္တာ၊မီးအားျမႇင့္စက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး

Share This Page