သံလြင္ဦး

ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား

Address :႐ံု-ဒီ-၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ အမွတ္(၂)ေဈး၊ ေဈးအေ႐ွ႕ဘက္၊ေပ်ာ္ဘြယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2228023, 09-43045230

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရႊေရာင္းဝယ္ေရး ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္သည္။

Other Business Categories

  • ေရႊျပားခတ္၊ ေ႐ႊဆိုင္းလုပ္ငန္း
  • ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္

Share This Page