အင္းဝ

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :ထံုးဘို၊ ကုလားႀကီးၿခံ႐ြာ၊ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796531777, 09-796532777

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကြန္ကရစ္အုတ္၊ ေက်ာက္မ်ဳိးစံု ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အင္းဝအဆင့္ျမင့္ အေခ်ာကိုင္ ေပါင္ဒါ။

Other Business Categories

  • ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္း

Share This Page