အေမ့သား

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ေဘး၊ လမ္း၃၀ႏွင့္ ၂၆လမ္းၾကား၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းအနီး၊ ကန္ေကာက္ေဟာင္းရပ္ကြက္၊ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2057837, 09-782057837

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page