ေတာ္ဝင္

ေမြးျမဴေရးအစာ

Slogan :

Address :ပလိပ္-စဥ့္ကိုင္လမ္း ေဘး၊ ကားဆိပ္ရပ္ကြက္၊ပလိပ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2028562, 09-962028562

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours