ေနာင္ေနာင္

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ား

Address :အထက ေတာင္ဘက္၊ ၿမိဳ႕သာၿမိဳ႕၊ငါန္းဇြန္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-793311800, 09-793311858, 09-259739789

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Other Business Categories

  • စက္မႈဇုန္မ်ား
  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Share This Page