ပစ္တိုင္းေထာင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ျမစ္သား

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-444025342, 09-256260247, 09-2150665

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ပိုးသတ္ေဆး ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ႏွင့္ နိုင္ငံျခားမ်ဳိးေစ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိနိုင္သည္။