ဒို႔႐ိုးရာ

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Address :အမွတ္ င/၃၇၊ သဇင္လမ္း၊ ကြက္သစ္ရပ္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊ျမင္းၿခံ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-770595000, 09-770596000

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page