စကားဝါ

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ (၇/၂၀၅)၊ ေအးျမသီတာေဈး ေတာင္ဘက္၊ျမင္းၿခံ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 066-2021441, 09-2215441, 09-792215441

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လက္လီ/လက္ကား
  • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Share This Page