ဆရာဦးရန္ႏိုင္

ကိုရီးယားဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၄/၁၁၃၊ သေျပပင္ရပ္၊မင္းၿခံ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2210415, 09-952210415

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အေျခခံသဒၵါ သင္႐ိုးႏွင့္ အေရး၊အဖတ္၊အေျပာတို႔ကို စနစ္တက် တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ပိိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ ျဖစ္ေအာင္ အမွန္အကန္ သင္ၾကားေပးနိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေအာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ရေသာ ျမင္းၿခံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။

Share This Page