ေ႐ႊပိုတိုး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ေအာင္သိဒၶိလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ျမင္းၿခံ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43045298, 09-256104288

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Share This Page