ေ႐ႊလာဘ္ပြင့္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :၄၆လမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-256108560, 09-776541960

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လက္လီ၊လက္ကား ရရွိနိုင္ပါသည္။
  • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Share This Page