ဟိန္းထက္ေဇာ္

ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္)

Slogan :

Address :၅လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ မိတီၳလာစက္မွဳဇုန္၊မိတၳီလာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43077309, 09-783784909

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်ည္သားစစ္ျဖင့္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာအက်ီ ၤစမ်ားႏွင့္ ပုဆိုးလုံခ်ည္မ်ား ၊ မိန္းမဝတ္လုံခ်ည္မ်ားကိုအဆင့္မီအထူးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား
  • အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား