စပါယ္ျဖဴ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :အခန္း ၁-၂၊ ႐ံု-၇၄၊ ဗဟိုေဈးႀကီး၊ ပဲတန္း ေျမာက္ထိပ္၊မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442200637, 09-2200637

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကြင္းဆင္းၿပီးၾကည့္ေပးသည္။