ဟြာဖုန္း

ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၅၈၈၊ ၃၉လမ္း၊ ၈၁လမ္း ေထာင့္၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-787777702, 09-787777703

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆိုင္ကယ္ဘက္ထရီအခုံရရွိႏိုင္ျခင္း
  • ကားအိုး စို/ေျခာက္ရရွိႏိုင္ျခင္း ၊ UPS အိုးဆိုဒ္စုံရရွိႏိုျခင္း

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page