နယူးလိုင္း

တူရိယာပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁၁/ခ၊ ၄၀လမ္း၊ ၇၈လမ္း ႏွင့္ ၇၉လမ္း ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2025989, 09-962025989

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဂစ္တာႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္

Share This Page