ပ်ံလႊား

ပီနံအိတ္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၄၄၊ ၃၇လမ္း၊ ၈၅လမ္း ႏွင့္ ၈၆လမ္း ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2220252, 09-772220252

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပီနံအိတ္တံဆိပ္႐ုိက္သည္။
  • သက္ဆိုင္ရာဂိတ္ေပါက္ထိ အေရာက္ပို႔ေပးသည္။

Other Business Categories

  • အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား)