ထြဋ္ေအာင္

သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား

Address :၅၉လမ္း၊ ၃၉လမ္း ႏွင့္ ၄၀လမ္း ၾကား၊ ဣစၦာသယဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-444029493, 09-5144634

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page