သိန္းေဇာ္(ဦး)

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :အကြက္ ၃၄၄၊ မင္းသားရပ္၊ မဟာစည္လမ္း၊ စိန္ပန္း၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2001600, 09-2006053

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • တစ္သက္လံုးႀကီးပြားတိုးတက္ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ ခ်မ္းသာတဲ့အေဆာက္အဦးထဲမွာေနခ်င္ရင္ အင္ဂ်င္နီယာဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ပါ။
  • ႏိုင္ငံျခားစံခ်ိန္မီ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Share This Page