စိန္ငါးပြင့္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :အမွတ္ ၈၈၊ ၄၂လမ္း၊ ၈၀လမ္း ႏွင့္ ၈၁လမ္း ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796100100, 09-796200200

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စစ္ကိုင္းတိုင္း SME ထုတ္ကုန္ျပပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာသိုေလွာင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳးလက္လီလက္ကား ဆန္စက္သို႕တိုက္ရိုက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္ပိုင္ (SATAKE)တန္100ဆန္စက္မ်ားတိုက္ရိုက္ႀကိတ္ခြဲျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page