ေ႐ႊလိပ္ျပာ

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၁၉၊ ၄၂လမ္း၊ ၈၃လမ္း ႏွင့္ ၈၄လမ္း ၾကား၊ ႐ွမ္းပဲြ၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-459888092, 09-402022035

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္
  • လက္လီ၊လက္ကား ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page