ျမရတနာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၀၂၊ (၃၇)လမ္း၊ ၈၃လမ္း ႏွင့္ ၈၄လမ္း ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 02-4063203, 09-955142662

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး
  • ပ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းကိရိယာေရာင္းဝယ္ေရး