စံေတာ္ဝင္

ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္း

Slogan :

Address :စက်င္ရြာေျမာက္ပိုင္း၊မတၱရာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400009637, 09-775787612

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္