စိန္ရတီ

မီနီမားကတ္

Address :စည္ပင္႐ံုး အေနာက္ဘက္၊ ေအာက္ခ်ိဳင္းရပ္၊ ႐ံုးေပါင္းစံုလမ္း၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5172278, 066-50838

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လူသံုးကုန္၊ အိမ္သံုးကုန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဝယ္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
  • ပစၥည္းမွန္/ ေဈးႏွဳန္းမွန္၊

Share This Page