ခိုင္ထူးစံ

ယို (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ)

Address :ၾကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2062048, 09-796660155

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ယိုႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေ႐ြး စားသံုးနိုင္ပါသည္။
  • မွာယူၿပီးလွ်င္ ျမန္ဆန္စြာ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page