စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း

Slogan :

Address :မင္းစု႐ြာ၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796557322, 09-796387108Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းႏွင့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊
  • အိမ္သံုးပစၥည္း။

Other Business Categories

  • အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး