နီစိမ္းဝါ

မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေတာင္နံ႔သာကြက္သစ္၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43123012, 09-962038144, 09-954312301

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours